Colegiul Național "Ion Neculce"
logo_orig_crop

Admitere clasa a IX-a

Admitere 2023-2024

Program înscriere în clasa a IX-a, an școlar 2023-2024, după repartizarea computerizată

20.07.2023 – între orele 12.00-18.00
21.07.2023 – între orele 09.00-15.00
24.07.2023 – între orele 09.00-15.00
25.07.2023  – între orele 08.00-12.00
 1. Documente necesare la înscrierea în clasa a IX-a:
 2. – cererea de înscriere (se găsește la unitatea școlară)
 3. – carte de identitate elev (dacă este cazul), certificatul de naștere
 4. – carte de indentitate părinți
 5. – hotărâre de divorț (dacă este cazul)
 6. – adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională – clasa a VIII-a, în original
 7. – foaie matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale), în original
 8. – fișa medicală
 9. – certificat/examen la limba engleză (acolo unde este cazul)
 10. – certificat de orientare școlară (acolo unde este cazul)
 11. – recomandare de apartenență rromă (acolo unde este cazul).

Graficul si centrele de sustinere a probelor de aptitudini si a probelor de verificare a cunostintelor de limba materna/moderna pentru admiterea in clasa a IX-a in invatamantul liceal

BROȘURA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, PROFESIONAL ȘI DUAL AN ȘCOLAR 2023-2024.

Fișa de înscriere în anul școlar 2023-2024 admitere în clasa a IX-a – învățământul liceal de stat

Anexa la fisa de inscriere in anul scolar 2023-2024 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

Fisa de inscriere in anul scolar 2023-2024 in invatamantul profesional si invatamantul dual, de stat

Fisa de inscriere in anul scolar 2023-2024 in invatamantul profesional si dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa

Plan de masuri privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat, pentru anul scolar 2023-2024, OME  nr. 5439  din 26.09.2022 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual pentru anul scolar 2023-2024,  art. 15 din Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, cuprinsa in Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4802/31.08.2010 si Decizia Inspectorului Scolar General al ISMB  nr. 249/ 07.02.2023

Metodologia de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna pentru anul scolar 2023-2024 in Municipiul Bucuresti, emisa in baza prevederilor ordinului MECTS nr. 4802/31.08.2010 şi OME nr. 5243/31.08.2022, privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat si OME nr. 5439/26.09.2022 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual anul şcolar 2023-2024

sursa http://ismb.edu.ro/index.php/en

Invatamant liceal

Inscrierea in clasa a IX-a a cetatenilor ucrainieni cu statut de elev

Inscrierea in clasa a IX-a pentru absolventii care au obtinut, pe parcursul gimnaziului, premii la etapa nationala/internationala a competitiilor scolare

Sustinerea probelor de aptitudini si a probelor de verificare a cunostintelor de limba materna/moderna

MECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012

Ordin nr. 5243/31.08.2022 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2023-2024

Anexa 1 – Calendarul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2023-2024

Anexa 2 – Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea in invatamantul liceal pentru anul scolar 2023-2024

Anexa 3 – Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale

Anexa 4 – Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv

Anexa 5 – Declaratie nota proba limba materna

Ordin nr. 3684/15.02.2023 pentru aprobarea Procedurii de inscriere in clasa a IX-a a elevilor care au obtinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa nationala a olimpiadelor scolare organizate si finantate de Ministerul Educatiei sau au obtinut premiile I, II sau III la competitii internationale recunoscute de Ministerul Educației, a listei privind corespondenta specificului olimpiadei nationale/competitiei internationale cu filiera/profilul/specializarea la care se face inscrierea acestor elevi si a Procedurii de inscriere in clasa a IX-a, in anul scolar 2023—2024, a cetatenilor ucraineni cu statut de elevi

Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv din cadrul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2023-2024

Anexa la OME nr.3262/30.01.2023 privind examenele cu recunoastere internationala

Anexa 1 – Cerere de recunoastere si echivalare

Anexa 2 – Proces verbal echivalare

Anexa 3 – Rezultate finale echivalare

sursa http://ismb.edu.ro/index.php/en

CONTACT

Adresa
Colegiul Național “Ion Neculce: Str. Ion Neculce, nr. 2, Sector 1, București.
Mijloace de transport în comun
RATB: 182, 282 statia Primaria sectorului 1; 205, 381
Tramvai : 1 stația Primăria sectorului 1;
Troleu: 87 staţia Metrou Basarab;
Metrou: Stația Basarab, magistralele 1 și 3, Staţia Piaţa Victoriei, magistralele 1 şi 2;

Telefon secretariat: 021 222 41 45                   E-mail: ion.neculce@gmail.com

Secretariat – Program de lucru: Luni-Joi  8.00-16.00 Vineri 8.00-14.00

                       – Program de lucru cu publicul: Luni-Joi     12.00-15.00


Copyright © 2023 Colegiul Național Ion Neculce
Scroll to Top