Colegiul Național "Ion Neculce"
logo_orig_crop

Avizier

TABĂRA DE ORIENTARE ÎN CARIERĂ

Elevii Colegiului Național „Ion Neculce", din clasele a XII-a sau a XI-a, interesați să urmeze cursurile Universității din Salento, sunt invitați să participe la o experiență educațională, timp de 5 zile (2-7 septembrie 2024) în tabăra de orientare în carieră organizată de Universitatea mai sus menționată. Selecția se va face în urma susținerii unui interviu și a unei testări scrise. Cunoașterea limbii italiene, nivel minim B1, reprezintă criteriu obligatoriu de selecție. Număr de locuri: 4. Candidații interesați pot participa la procesul de selecție”, marți 23.07.2024, ora 11,00, la sediul Colegiului Național „Ion Neculce" (str. Ion Neculce nr.2, sector1, București)

Candidaţi admiși pe locuri rromi din Colegiul Național „Ion Neculce”

ANUNȚ

Depunerea/Transmiterea prin mijloace electronice a cererilor pentru vizualizarea lucrărilor se realizează în zilele de 12-13 iulie 2024 la secretariatul Colegiului Național Ion Neculce în intervalul orar 10.00-13.00. Pentru transmiterea prin mijloace electronice a cererilor pentru vizualizarea lucrărilor se va folosi următoare adresă: ion.neculce@gmail.com

RIDICAREA DIPLOMELOR DE BACALAUREAT PROMOȚIA 2024 SE FACE
ÎN ZIUA DE SÂMBĂTĂ - 13.07.2024 ÎNTRE ORELE 11.00-13.00

TRANSFERUL ELEVILOR LA COLEGIUL NAȚIONAL „ION NECULCE”

I. Transferul elevilor pentru anul școlar 2024-2025 se realizează, în perioada vacanței de vară, cu respectarea tuturor condițiilor menționate mai jos:
    1.Existența locurilor libere;
   2.Respectarea condiției de medie conform Art. 141 (1) din Regulamentul-cadru privind organizarea și funționarea unităților de învățământ preuniversitar (elevii din clasele X-XII se pot transfera dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul);
   3.Promovarea examenelor de diferență, dacă este cazul.

II. Documentele necesare:
– Cerere tip;
– Acord GDPR;
– Copie certificat de naștere elev;
– Copie CI elev și părinți;
– Copie hotărâre judecătorească privind tutela elevului;
– Adeverință de studii/foaie matricolă de la școala de proveniență (profil, specializare, media generală a ultimului an școlar absolvit, media la purtare);

III. Cererile de transfer însoțite de documentele specificate la punctul II, se depun în format letric la secretariatul Colegiului Național „Ion Neculce” sau se pot trimite pe adresa de e-mail transferuri_2024@neculce.ro, în perioada 15.07 – 26.07.2024, conform orarului menționat mai jos:
Luni, miercuri, vineri – 10:00-13:00
Marți, joi – 14:00-16:00
IV. Susținerea examenelor de diferență se va realiza dupa analiza cererilor de transfer depuse la unitatea școlară în perioada 19.08 – 23.08.2024. Disciplinele la care se va susține diferențe vor fi anunțate ulterior la avizier și siteul liceului cu codul de anonimizare (obținut la depunerea cererii de transfer).

DOSARELE INCOMPLETE VOR FI RESPINSE!

Examenul Național de Bacalaureat 2024

EMAIL PENTRU CONTESTAȚII

bac2024neculce@gmail.com

Cerere contestație – iunie-iulie 2024

CONTESTAȚIILE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 2024 POT FI DEPUSE, ATÂT ÎN FORMAT FIZIC, CÂT ȘI PRIN MIJLOACELE ELECTRONICE LA ADRESA:

contestatii_evnat_2024@neculce.ro

DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR SE REALIZEAZĂ ÎN TERMENUL PREVĂZUT DE CALENDARUL EVALUĂRII NAȚIONALE 2024 PENTRU CLASA A VIII-A, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

3 IULIE 2024 (ÎNTRE ORELE 16.00-19.00);

4 IULIE 2024 (ÎNTRE ORELE 8.00-12.00 - In curte prin strada General Vlădoianu Barbu).

CEREREA DE DEPUNERE CONTESTAȚII ESTE CERERE TIP ȘI SE GASEȘTE ATÂT PE SITE-UL ȘCOLII CÂT ȘI LA ȘCOALĂ.
ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE 2023-2024
- elevi amânați/elevi corigenți

Depunere documente necesare înscrierii clasa a V-a/ program de lucru

Nr 4065/21.06.2024

INVITAȚIE DEPUNERE OFERTĂ

Către: Operatorii economici interesați

Subiect: Cerere de ofertă pentru ”Servicii de consultanță specializată în construcții pentru elaborarea de caiete de sarcini pentru lucrări de construcții” cod CPV 71530000-2 – Servicii de consultanță în construcții (Rev.2)

Colegiul Național „Ion Neculce”, cu sediul în str. Ion Neculce, nr. 2, sector 1, București, (denumit în cele ce urmează “Beneficiarul”) necesită servicii de consultanță din partea unui operator specializat pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru lucrări de izolare, reparații și instalații , care vor face parte din documentațiile de atribuire pentru a fi contractate cu operatorii economici în baza prevederilor legii nr. 98/2016.

Operatorii economici interesați să depună oferta vor consulta caietul de sarcini care este diponibil la sediul instituției între orele 08.00-16.00, iar depunerea ofertelor tehnice și financiare conform caietului de sarcini, se vor depune la sediul Colegiului Național „Ion Neculce”, din str. Ion Neculce, nr.2, sector 1, București, până pe data de 28.06.2024 inclusiv.

ELEVI ÎNSCRIȘI ADMITERE CLASA a V-a

Admitere 2024-2025

Program de ridicare a anexei la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptidudini sau la problele de verificare a cunoștințelor de limba modernă
Luni 13.05.2024 ora 12:00-16:00
Marti 14.05.2024 ora 8:30-16:00
Miercuri 15.05.2024 12:00-16:00
Program de echivalare a cunoștințelor de limba modernă
Luni 13.05.2024 ora 08:30-16:00
Marti 14.05.2024 ora 8:30-16:00

OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ ETAPA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SÂMBĂTĂ 23.03.2024
Acces în săli începând cu orele 08:00
Carnet de elev/carte de identitate
Redactarea lucrării doar cu cerneală / pix albastru

Gimnaziu sala nr.1
Liceu sala nr.2

Rezultate înainte de contestațiiClasa a VII-a IntensivClasa a VIII-a NormalClasa a VIII-a IntensivClasa a IX-a Normal, Clasa a IX-a BilingvClasa a X-a NormalClasa a X-a BilingvClasa a XI-a NormalClasa a XI-a BilingvClasa a XII-a Normal, Clasa a XII-a Bilingv 

Rezultate după contestațiiClasa a VII-a IntensivClasa a VIII-a NormalClasa a VIII-a IntensivClasa a IX-a NormalClasa a IX-a BilingvClasa a X-a NormalClasa a X-a BilingvClasa a XI-a NormalClasa a XI-a BilingvClasa a XII-a Normal, Clasa a XII-a Bilingv

Asociația “Neculce spre viitor” anunță începerea cursurilor de pregătire pentru limba germană, la clasa a V-a, intensiv limba germană, anul școlar 2024-2025. 
Cursurile vor fi demarate după data de 1 aprilie și vor fi susținute la sediul Colegiului Național “Ion Neculce”, str. Ion Neculce nr. 2, sector 1 București.
În vederea înscrierilor persoanele de contact sunt:
– Preotu Alexandru – tel. 0756265082
– Ofelia Bîrsan – tel. 0722109602

Anunț de selecție pentru proiectul

UNITUS ACADEMY STUDENT WEEK A.A. 2023-2024

“VIZITĂ DE STUDIU LA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA – VITERBO, ÎN CADRUL INIȚIATIVEI UNITUS ACADEMY STUDENT WEEK”

CONCURS PENTRU OCUPARE A POSTURILOR DE ÎNGRIJITOR

REZULTAT FINAL

la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de îngrijitor

1. Candidat 1181/FGO – 95,5 puncte / ADMIS
2. Candidat 1208/SM – 95,5 puncte / ADMIS

REZULTAT PROBA PRACTICĂ

la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de îngrijitor

1. Candidat 1181/FGO – 100 puncte / ADMIS
2. Candidat 1208/SM – 100 puncte / ADMIS

 

REZULTAT PROBA SCRISĂ

la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de îngrijitor

1. Candidat 1181/FGO – 91 puncte / ADMIS
2. Candidat 1208/SM – 91 puncte / ADMIS

  REZULTAT LA EVALUAREA DOSARELOR

la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de îngrijitor

1. Candidat 1181/FGO – ADMIS
2. Candidat 1208/SM – ADMIS

Afișat astăzi, 02.02.42024

Posturile didactice vacante/rezervate, condițiile specifice

TRANSPORT ELEVI

H.G. nr. 810/2023 modificat și completat

Model cerere

Norme metodologice

Anexa nr. 2 la procedură – Ordinul 3051/11.01.2024

Asigurarea dreptului la educație al copiilor/elevilor

Ediția a XIV-a a programului “O ȘANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU”

Concurs pentru ocuparea postului de administrator

Rezultat final al selecției dosarelor.

  REZULTAT LA PROBA SCRISA la concursul organizat pentru ocuparea postului de
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

1. DMD107 ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU – RETRAS
2. PMR139 ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU – 78 puncte ADMIS

Afișat astăzi, 02.02.2024

REZULTAT LA INTERVIU la
concursul organizat pentru ocuparea postului de
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

1. PMR139 ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU – 100 puncte ADMIS

Afișat astăzi, 05.02.2024

REZULTAT FINAL la
concursul organizat pentru ocuparea postului de
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

1. PMR139 ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU – 89 puncte ADMIS

Afișat astăzi, 06.02.2024

CONTACT
Adresa
Colegiul Național ,,Ion Neculce”: Str. Ion Neculce, nr. 2, Sector 1, București.
Mijloace de transport în comun
Autobuze: 182, 282, 381
Tramvai: 1/10 stația Primăria sectorului 1
Troleibuz: 87 staţia Metrou Basarab
Metrou: Stația Basarab, magistralele 1 și 3, Staţia Piaţa Victoriei, mag. 1 şi 2
Secretariat
Program de lucru: Luni-Joi  8.00-16.00 Vineri 8.00-14.00
Program de lucru cu publicul: Luni-Joi     12.00-15.00
Telefon secretariat: 021 222 41 45
E-mail: ion.neculce@gmail.com
Site
https://neculce.ro


Copyright © 2024 Colegiul Național Ion Neculce
Scroll to Top