Colegiul Național "Ion Neculce"
logo_orig_crop

Programe Europene

Dintre valorile promovate de Colegiul Național ,,Ion Neculce” unele răspund direct priorităților Europei 2021-2027: INTELIGENȚA (O Europă mai inteligentă – prin inovare, digitalizare), INTELIGENȚA SOCIALĂ, EGALITATEA DE ȘANSE (O Europă cu accent pus pe aspectele sociale, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale), TOLERANȚA, EMPATIA (O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local), CORECTITUDINEA, RESPONSABILITATEA, DEMNITATEA, SIGURANȚA sunt valori transversale care stau la baza cetățeniei active. Principalul obiectiv al procesului educațional de la nivelul Colegiului Național „Ion Neculce” urmărește formarea competențelor necesare elevilor pentru integrarea europeană. În cadrul liceului își desfășoară activitatea Comisia pentru Programe și proiecte europene, structură operativă care coordonează activitățile proiectelor și programelor de dezvoltare și implementare a dimensiunii europene a școlii și care pentru implementarea Strategiei de Internaționalizare 2021-2027 și respectiv a Planului Erasmus. Cadrele didactice din Colegiul Naţional „Ion Neculce” au desfășurat de-a lungul timpului și desfășoară și în prezent activități cu specific european (concursuri, ateliere de lucru, sesiuni de informare și formare privind scrierea de proiecte și managementul de proiect), proiecte cu finanțare/cofinanțare de către Comisia Europeană prin parteneriate școlare și nu numai.

erasmus 2
erasmus 1

Procesul de internaționalizare a început în manieră structurată și formală încă din anul școlar 2001 – 2002 când Liceul Teoretic ,,Ion Neculce” a apărut în evidența Minsterului Afacerilor Externe înregistrat ca școala publică italiană în străinătate. În baza Memorandumului între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene, semnat la București în data de 17 aprilie 2002 și publicat prin Decretul de Guvern nr. 677/2002, în ,,Monitorul Oficial” nr. 533/22.07.2002 din anul școlar 2001-2002 au început să funcționeze clase bilingve italo-române, atât la profilul umanist, cât și la cel real și două clase de gimnaziu intensiv – italiană. Ulterior liceul nostru a dezvoltat și dezvoltă parteneriate educaționale cu diferite unități de învățământ de prestigiu din Italia. În acest sens s-a realizat înfrățirea cu: Istituto Tecnico Industriale Statale “Alessandro Volta” din Parmo, Istituto Comprensivo “F. Sullo” din Paternopoli, Istituto d’Istruzione Superiore ”E. Majorana” din Grottaminarda, Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Filippo Re Capriata” din Licata. În cadrul acestor parteneriate, elevii și profesorii școlii au realizat proiecte și schimburi culturale menite să completeze și să aprofundeze cunoștințele de limbă și cultură italiană, totodată contribuind la îmbunătățirea imaginii României în Italia prin promovarea tradițiilor, obiceiurilor și culturii românești. În anul 2012, Colegiul Național „Ion Neculce” a început o colaborare în cadrul unui program Comenius în calitate de partener cu ISTITUTO-TECNICO INDUSTRIALE STATALE ”G.MARCONI” – Padova, cu participarea lectorului italian Federico Collesei, profesor de limba italiană, cadre didactice și profesori. Ulterior între cele două școli a continuat o strânsă colaborare concretizată prin alte trei proiecte finanțate prin programul ERASMUS+ în 2017, 2018 și 2019, două dintre ele încă în implementare, după cum urmează: S.P.E.E.D., Sustainability, Power, Entrepreneurship, Europe and Development, 2017-1-DE03-KA219-035553_5 prin intermediul căruia elevii au dobândit competențe antreprenoriale prin crearea unei firme de exercițiu pentru realizarea unei stații de încărcare a acumulatorilor pentru bicicletele electrice; SO-PR-A, The teenager’s dilemma: Pro-Social or A-social behaviour? 2018-1-IT02- KA201-048401 – a căror competențe în dobândire sunt de integrare socială a tinerilor cu autostima redusă, neîncrezători pentru posibilitățile viitoare de integrare socială; G.U.E.S.S Green and Unique European Student Startup, 2019-1-DE03-KA229-059636_2 prin intermediul căruia elevii dezvoltă competențe antreprenoriale de tipul green jobs realizând un start up cu standarde europene de respectare a mediului înconjurător. Din anul 2019 prin prezența lectorului italian profesor Cristina Pagani s-au stabilit relații de parteneriat cu ISTITUTO-TECNICO STATALE ”ATERNO MANTONé” – PESCARA și ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO E LICEO SCIENTIFICO (SCIENZE APLLICATE) cu care deja a fost prezentat un proiect KA229- CYBERS Curbing Young Bullies by Enhaning Rulles and Skills 2020-1RO01-KA229-080090_1, cu un parteneriat format din România, Polonia, Spania, Portugalia, Italia și care promovează incluziunea, creșterea conștientă și calificată a riscurilor și punctelor forte ale WEB, dezvoltă abilitățile Millennials în civilizația digitală, alfabetizare digitală și educație informațională, esențiale pentru o societate informațională durabilă și sigură. De asemenea anul acesta s-a stabilit parteneriatul cu “Università degli Studi dellaTuscia” din Viterbo, care oferă 13 burse pentru studenții internaționali, dintre care 6 dedicate elevilor români ai cursului bilingv, ce au nivelul B2. Tot în 2020 a fost prezentat proiectul GIS4SCHOOLS, Improving STEAM Education în Secondary Schools through the development and co-creation of new methodologies for teaching to and exploitation by pupils of GIS products related to climate impact on the environment, 2020-1-IT01- KA201-2C12EC50 – proiect care promovează o nouă abordare pentru implicarea elevilor în discipline STEAM prin introducerea predării tehnologiei GIS în domeniul tematic al schimbărilor climatice.

afise proiecte erasmus2

CONTACT
Adresa
Colegiul Național ,,Ion Neculce”: Str. Ion Neculce, nr. 2, Sector 1, București.
Mijloace de transport în comun
Autobuze: 182, 282, 381
Tramvai: 1/10 stația Primăria sectorului 1
Troleibuz: 87 staţia Metrou Basarab
Metrou: Stația Basarab, magistralele 1 și 3, Staţia Piaţa Victoriei, mag. 1 şi 2
Secretariat
Program de lucru: Luni-Joi  8.00-16.00 Vineri 8.00-14.00
Program de lucru cu publicul: Luni-Joi     12.00-15.00
Telefon secretariat: 021 222 41 45
E-mail: ion.neculce@gmail.com
Site
https://neculce.ro


Copyright © 2024 Colegiul Național Ion Neculce
Scroll to Top