Colegiul Național "Ion Neculce"
logo_orig_crop

Istoric

Procesul verbal privind înființarea claselor divizionare care
au marcat începuturile Colegiului Național "Ion Neculce"

Localul școlii de fete nr. 27 din strada Elefterescu

Începutul a fost dificil, în anul 1922, urmare a repetatelor cereri ale locuitorilor din cartierul situat în jurul Gării de Nord şi prin insistențele unui colectiv de profesori implicați alături de domnul profesor Ioan I. Roman, directorul din acel timp al Liceului ,,Mihai Viteazulˮ se obține aprobarea Ministerului Instrucțiunii pentru înființarea unui gimnaziu cu 4 clase, iar la data de 8 septembrie 1922 se constituie Eforia şcolară a acestui gimnaziu, alegȃndu[1]se primul ei comitet. În perioada interbelică, şcoala denumită Liceul ,,Regele Mihai Iˮ a funcţionat timp de 8 ani (pȃnă în anul 1929) ca instituţie extrabugetară ce aparţinea din punct de vedere administrativ de Liceul „Mihai Viteazul”. Construirea unui local propriu a întȃmpinat de asemenea dificultăți, piatra fundamentală a actualului sediu a fost pusă în data de 6 iulie 1928, după ce fondurile au fost definitivate inclusiv prin tipărirea şi vȃnzarea de carnete-căramizi (Arhivele Statului, Dosar Ministerul Instrucțiunii, nr 569, 1923/fila 38). În numărul din 11 noiembrie 1928 ziarul ,,Universulˮ menționa inaugurarea sediului actual al liceului ,,Marele Voievod Mihaiˮ. De-a lungul timpului cursurile s-au desfășurat în diferite locații, iar instituția a avut diferite denumiri, astfel: între anii 1929-1947 s-a numit Liceul de băieți numărul 8, între anii 1947-1951 a fost numit Liceul,, Marele Voievod Mihai”,între anii 1951-1953 Liceul de băieți nr.8, între anii1953-1954 a fost numit Școala medie nr.8,între anii 1954-1958 a fost numit Școala medie mixtă nr.3,între anii 1958-1973 a fost numit Școala medie,,Ion Neculce”, între anii 1973-1977 numele a fost Liceul ,, Ion Neculce”,între anii 1977- 1982 a purtat numele de Liceul de matematică – fizică ,, Ion Neculce”,între anii 1982-1991 a fost numit Liceul Industrial numărul 31, între anii 1991-2010 a devenit Liceul Teoretic,, Ion Neculce”, din anul 2010 până în prezent este denumit Colegiul Național,, Ion Neculce”. Un alt moment important în existența liceului a fost alegerea numelui cronicarului drept patron spiritual, ceea ce s-a întâmplat la finalul anului şcolar 1957-1958 prin semnarea ordinului de Ministru , astfel a fost atribuit numele de Şcoala medie ,,Ion Neculce”. Festivitatea consacrată atribuirii numelui a avut loc în data de 31 mai 1959. Colegiul Național „Ion Neculce” București Spre deosebire de alte școli, cea de la „Ion Neculce” a îndeplinit mulţi ani funcţia de pilon de rezistenţă al învăţământului românesc, el fiind un liceu experimental aparținând „Institutului de Cercetări Pedagogice”, însuşindu-şi, astfel o misiune ştiinţifică importantă şi dificilă, dar care, pentru că a fost bine concepută, i-a onorat pe dascăli şi i-a avantajat pe elevi. Dacă în primul an didactic, 1922-1923, instituția a funcţionat cu 4 clase, cuprinzând 198 de elevi şi 15 profesori, de la an la an s-a dezvoltat atȃt din punct de vedere al bazei materiale, cȃt şi al diversificării tipurilor de clase. În anul școlar prezent Colegiul Național,, Ion Neculce “ cuprinde 8 clase de gimnaziu și 29 de clase de liceu. Liceul ,,Ion Neculce” a fost prima şcoală românească organizată pe cabinete şi laboratoare specializate pentru fiecare obiect de studiu – idee inovatoare a directorului Ion Dragu, profesor de filosofie, care a condus strategic activitatea liceului din anul 1964 pȃnă în anul 1978, contribuind din plin la creşterea prestigiului şcolii. Hotărâtoare în aprecierea eficienței activității a fost implicarea corpului profesoral, dar desigur, putem afirma cu certitudine că elevii au reprezentat şi reprezintă și acum fondul de aur al liceului. În anul 1964 a fost creat un laborator modern de chimie, a fost reamenajat laboratorul de fizică, s-a transformat Muzeul de științe naturale în laborator de biologie. În anul școlar 1965-1966, a fost instalat laboratorul fonic numărul 1, cel mai modern laborator de acest gen din ţară, realizat la nivelul showcases software, comparabil laboratoarelor lingvistice existente în acel moment pe plan mondial. Au fost înființate, rând pe rând, cabinetele de: geografie, istorie, matematică, limba şi literatura română, cabinetul psiho-pedagogic şi laboratorul de orientare școlară şi profesională, precum şi sala de teatru. În liceul „Ion Neculce”, a luat ființă în anul 1971, primul cerc de conducere auto pentru elevi. În aceeași perioadă a anilor ’70, școala a fost dotată cu mașini electronice de calcul, fiind amenajate ateliere de electrotehnică, electricitate, ajustaj și lăcătușerie, dar și de steno[1]dactilografie. În anul școlar 1971-1972, liceul a fost dotat cu un calculator electronic și s-a amenajat laboratorul „mașini electronice de calcul”, care reprezenta la acel moment, cea mai modernă instalație a liceului, fiind unul dintre primele de acest fel din ţară ,ceea ce arată încă din acele vremuri, preocuparea managerilor de a așeza școala în cadrul comunității din care face parte, răspunzând nevoilor acesteia. Acest aspect este valabil și în prezent, prin continuarea implicării active a directorilor în crearea unei imagini pozitive a instituției în cadrul societății noi.

Localul școlii primare de băieți nr. 27 din strada Zoe Grand

Localul propriu al Colegiului Național "Ion Neculce"
construit în 1928

De-a lungul timpului, rezultatele obținute la examenele naționale – Bacalaureat și Evaluare Națională , la cele de admitere în instituțiile de învățămȃnt superior, dar şi în societate în domenii diferite de activitate, au construit încet, dar sigur o reputație deosebită unității de învățămȃnt Colegiul Național ,,Ion Neculce”. S-a constatat un interes sporit pentru admiterea în clasa a IX-a, aspect evidențiat de prezența în rândul populației școlare a elevilor proveniți din instituțiile gimnaziale din capitală, dar şi din alte județe, iar dovada fiind mediile bune de admitere în clasa a IX-a. Dorința de învățare, coroborată cu deosebita preocuparea a caderelor didactice s-a reflectat în procentul de promovare a examenelor naționale din fiecare an – peste 97%. Proiecte, parteneriate naționale şi internaționale au fost desfăşurate în funcție de condițiile socio-politice în majoritatea anilor. Realizările datorate colectivului de cadre didactice implicate atât în educația elevilor, cât și în proiecte numeroase care au contribuit la conturarea unui portofoliu instituțional meritoriu. Unitatea a obținut Certificatul de Școala Europeană pentru perioada 2016-2022. În liceu au fost organizate de-a lungul timpului activități diverse de tipul cercurilor. Activitatea literară intensă a codus la editarea revistei ,,Gȃnd înaripat”, continuatoare a revistei ,,Licăriri”, apărută în perioada interbelică. De asemenea în perioada dezvoltării secției bilingve a luat ființă revista în limba italiană ,,Masca”/,, La Maschera”, care în anul acesta școalar a obținut premiul I la faza municipală a Concursului de Reviste Școlare. Elevii participanți la Clubul de dezbateri au obținut premii la diferite etape ale nou înființatei Olimpiade de profil. Elevii care au ales să participe la orele de dezvoltare artistică organizate în cadrul trupei de teatru „Experimenthaliaˮ au avut ocazia să ia parte la manifestări de prestigiu din domeniul cultural, obținȃndu-se numeroase premii. Între anii 2013-2017 trupa de teatru a avut o intensă activitate participând la concursuri de profil, cum ar fi : Festivalul ,, Maiart”, Festivalul Național de arte pentru liceeni,, Florian Pittis” , Festivalul de teatru pentru copii și adolescenți ,,Mark Twain”, Festivalul de teatru,, Jean Monnet” , Festivalul Naţional de Teatru pentru elevi ,,George Constantin” . Textele pieselor participante au fost atent alese : ,,Teen Angel” de D. M. Larson, ,,Visul unei nopți de vară“ adaptare după William Shakespeare , ,, Cele mai groaznice despărțiri ale tuturor timpurilor”, adaptare după piesa lui Ian McWethy, ,, De-a Baba-Oarba” de Edna Mazya, ,, Almost, Maine” de John Cariani, ,, Bacul nu-i sfârșitul lumii” de Filip Columbeanu . Coordonatorul trupei, Radu Stoian a avut grijă să adapteze piesele având în vedere componența trupei și particularitățile de vârstă , ceea ce a condus la obținerea unor rezultate deosebite :premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal, pentru cea mai bună actriță în rol secundar, pentru cel mai bun actor în rol secundar, dar și pentru regie și originalitate artistică , premiul juriului ,,Tinere speranțe” , premiul Special,, Maiart”, premiul pentru cel mai bun afiș, pentru cele mai bune costume. Trupa a participat la două ediții succesive ale Festivalului,, 5 licee, 5 teatre” obținând premiul cel mare și premiul publicului pentru cel mai bun spectacol pentru piesele: ,,Oameni și Oameni” de Filip Columbeanu și ,,De-a Baba-Oarba” de Edna Mazya . În cadrul Proiectului Radio Fiction Desk, 2017, trupa a obținut : premiul pentru cel mai bun actor în rol principal , premiul pentru cel mai bun spectacol radiofonic pentru piesa ,,Bacul nu-i sfârșitul lumii” de Filip Columbeanu.

CONTACT
Adresa
Colegiul Național ,,Ion Neculce”: Str. Ion Neculce, nr. 2, Sector 1, București.
Mijloace de transport în comun
Autobuze: 182, 282, 381
Tramvai: 1/10 stația Primăria sectorului 1
Troleibuz: 87 staţia Metrou Basarab
Metrou: Stația Basarab, magistralele 1 și 3, Staţia Piaţa Victoriei, mag. 1 şi 2
Secretariat
Program de lucru: Luni-Joi  8.00-16.00 Vineri 8.00-14.00
Program de lucru cu publicul: Luni-Joi     12.00-15.00
Telefon secretariat: 021 222 41 45
E-mail: ion.neculce@gmail.com
Site
https://neculce.ro


Copyright © 2024 Colegiul Național Ion Neculce
Scroll to Top