Colegiul Național "Ion Neculce"
logo_orig_crop

Avizier

Contestații – testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii italiene

ELEVI ÎNSCRIȘI ADMITERE CLASA a V-a

Admitere 2024-2025

Program de ridicare a anexei la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptidudini sau la problele de verificare a cunoștințelor de limba modernă
Luni 13.05.2024 ora 12:00-16:00
Marti 14.05.2024 ora 8:30-16:00
Miercuri 15.05.2024 12:00-16:00
Program de echivalare a cunoștințelor de limba modernă
Luni 13.05.2024 ora 08:30-16:00
Marti 14.05.2024 ora 8:30-16:00

OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ ETAPA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SÂMBĂTĂ 23.03.2024
Acces în săli începând cu orele 08:00
Carnet de elev/carte de identitate
Redactarea lucrării doar cu cerneală / pix albastru

Gimnaziu sala nr.1
Liceu sala nr.2

Rezultate înainte de contestațiiClasa a VII-a IntensivClasa a VIII-a NormalClasa a VIII-a IntensivClasa a IX-a Normal, Clasa a IX-a BilingvClasa a X-a NormalClasa a X-a BilingvClasa a XI-a NormalClasa a XI-a BilingvClasa a XII-a Normal, Clasa a XII-a Bilingv 

Rezultate după contestațiiClasa a VII-a IntensivClasa a VIII-a NormalClasa a VIII-a IntensivClasa a IX-a NormalClasa a IX-a BilingvClasa a X-a NormalClasa a X-a BilingvClasa a XI-a NormalClasa a XI-a BilingvClasa a XII-a Normal, Clasa a XII-a Bilingv

Asociația “Neculce spre viitor” anunță începerea cursurilor de pregătire pentru limba germană, la clasa a V-a, intensiv limba germană, anul școlar 2024-2025. 
Cursurile vor fi demarate după data de 1 aprilie și vor fi susținute la sediul Colegiului Național “Ion Neculce”, str. Ion Neculce nr. 2, sector 1 București.
În vederea înscrierilor persoanele de contact sunt:
– Preotu Alexandru – tel. 0756265082
– Ofelia Bîrsan – tel. 0722109602

Anunț de selecție pentru proiectul

UNITUS ACADEMY STUDENT WEEK A.A. 2023-2024

“VIZITĂ DE STUDIU LA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA – VITERBO, ÎN CADRUL INIȚIATIVEI UNITUS ACADEMY STUDENT WEEK”

CONCURS PENTRU OCUPARE A POSTURILOR DE ÎNGRIJITOR

REZULTAT FINAL

la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de îngrijitor

1. Candidat 1181/FGO – 95,5 puncte / ADMIS
2. Candidat 1208/SM – 95,5 puncte / ADMIS

REZULTAT PROBA PRACTICĂ

la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de îngrijitor

1. Candidat 1181/FGO – 100 puncte / ADMIS
2. Candidat 1208/SM – 100 puncte / ADMIS

 

REZULTAT PROBA SCRISĂ

la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de îngrijitor

1. Candidat 1181/FGO – 91 puncte / ADMIS
2. Candidat 1208/SM – 91 puncte / ADMIS

  REZULTAT LA EVALUAREA DOSARELOR

la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de îngrijitor

1. Candidat 1181/FGO – ADMIS
2. Candidat 1208/SM – ADMIS

Afișat astăzi, 02.02.42024

Posturile didactice vacante/rezervate, condițiile specifice

TRANSPORT ELEVI

H.G. nr. 810/2023 modificat și completat

Model cerere

Norme metodologice

Anexa nr. 2 la procedură – Ordinul 3051/11.01.2024

Asigurarea dreptului la educație al copiilor/elevilor

Ediția a XIV-a a programului “O ȘANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU”

Concurs pentru ocuparea postului de administrator

Rezultat final al selecției dosarelor.

  REZULTAT LA PROBA SCRISA la concursul organizat pentru ocuparea postului de
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

1. DMD107 ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU – RETRAS
2. PMR139 ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU – 78 puncte ADMIS

Afișat astăzi, 02.02.2024

REZULTAT LA INTERVIU la
concursul organizat pentru ocuparea postului de
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

1. PMR139 ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU – 100 puncte ADMIS

Afișat astăzi, 05.02.2024

REZULTAT FINAL la
concursul organizat pentru ocuparea postului de
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

1. PMR139 ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU – 89 puncte ADMIS

Afișat astăzi, 06.02.2024

                                                                                                                       Burse
        În anul școlar 2023-2024 bursele se vor acorda conform OME 6238/08.09.2023. Sunt atașate cereri pentru fiecare tip de bursă plus declarația pe proprie răspundere și acordul de verificare a datelor. 
        Dosarele vor fi strânse de diriginți și depuse la Comisia de management a burselor până la data prevăzută în OME 6238/08.09.2023 (în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor.
         Comisia de management a burselor recomandă ca depunerea dosarelor să se facă până la data de 29.09.2023 pentru a putea verifica și dispune completarea eventualelor documente lipsă.

Cerere pentru Bursa de merit:

Cerere pentru Bursa de excelență olimpică I:

Cerere pentru Bursa de excelență olimpică II:

Cerere pentru Bursa socială cu măsuri de protecție:

Cerere pentru Bursa socială de boală:

Cerere pentru Bursa socială monoparentală:

Cerere pentru Bursa socială de orfan:

Cerere pentru Bursa socială de venituri:

Acord GDPR:

Criterii Burse 2023-2024:

Declarație pe propria răspundere privind veniturile nete:

Vă informăm că toate documentele intrate/transmise pe e-mailul CNIN după încheierea programului de lucru al secretariatului unității școlare vor fi înregistrate cu dată din următoarea zi lucrătoare.

Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi

M E T O D O L O G I E – C A D R U de acordare a burselor

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SECRETAR
Studii medii / Perioada nedeterminata
Dată concurs: 18.08.2023
1. Candidat 1 – dosar 3829PGM/07.08.2023 – dosar admis la concurs
2. Candidat 2 – dosar 3868PCM/11.08.2023 – dosar admis la consurs

 

Program înscriere în clasa a IX-a, an școlar 2023-2024, după repartizarea computerizată

20.07.2023 – între orele 12.00-18.00
21.07.2023 – între orele 09.00-15.00
24.07.2023 – între orele 09.00-15.00
25.07.2023  – între orele 08.00-12.00
 1. Documente necesare la înscrierea în clasa a IX-a:
 2. – cererea de înscriere (se găsește la unitatea școlară)
 3. – carte de identitate elev (dacă este cazul), certificatul de naștere
 4. – carte de indentitate părinți
 5. – hotărâre de divorț (dacă este cazul)
 6. – adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională – clasa a VIII-a, în original
 7. – foaie matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale), în original
 8. – fișa medicală
 9. – certificat/examen la limba engleză (acolo unde este cazul)
 10. – certificat de orientare școlară (acolo unde este cazul)
 11. – recomandare de apartenență rromă (acolo unde este cazul).

Din data de 12.06.2023, se pot ridica diplomele de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023.

Luni 10.07.2023 între orele 12.00-16.00 se pot ridica foile matricole clasele V-VIII, IX-XII, si adeverința de promovare a examenului național de Bacalaureat.

Înscrierea la clasa a V-a va avea loc luni 10.07.2023 pentru limba italiană și marți 11.07.2023 pentru limba germană, între orele 12-14.

Completarea fișelor cu opțiuni pentru absolvenții claselor a 8-a se va realiza în zilele de 06.07.2023 (clasa a 8-a A) și 07.07.2023 (clasa a 8-a B), începând cu ora 10.00.

CORIGENȚE 2022-2023

SITUAȚII NEÎNCHEIATE 2022-2023

                                                                                     Evaluarea Națională la clasa a VIII-a

Proba scrisă de limba și literatura română

Vă informăm că proba scrisă de limba și literatura română la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, va incepe la ora 09:00.
       Măsurile organizatorice, necesare, impun prezenta la Colegiul Național ”Ion Neculce” a elevilor de la ora 08:00 până la ora 08:30, urmând ca proba scrisă de limba și literatura română să înceapă la ora 09:00.
Dupa ora 08:30 nu mai este permis accesul elevilor, în sala de examen.
Intrarea elevilor se va face prin strada Ion Neculce nr. 2, urmând etapele:
– identificarea salii la care sunt repartizați de la avizierul intrarii elevilor
– depunerea bagajelor la sala 7
– intrarea in sala de examen în care sunt repartizați.
În sala de examen se intra numai cu carnet de elev sau act de identitate, sticlă de apă, pix albastru.
Succes tuturor elevilor!

                                                                                     Evaluarea Națională la clasa a VIII-a

Proba scrisă de limba și literatura română

Vă informăm că proba scrisă de limba și literatura română la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, va incepe la ora 09:00.
       Măsurile organizatorice, necesare, impun prezenta la Colegiul Național ”Ion Neculce” a elevilor de la ora 08:00 până la ora 08:30, urmând ca proba scrisă de limba și literatura română să înceapă la ora 09:00.
Dupa ora 08:30 nu mai este permis accesul elevilor, în sala de examen.
Intrarea elevilor se va face prin strada Ion Neculce nr. 2, urmând etapele:
– identificarea salii la care sunt repartizați de la avizierul intrarii elevilor
– depunerea bagajelor la sala 7
– intrarea in sala de examen în care sunt repartizați.
În sala de examen se intra numai cu carnet de elev sau act de identitate, sticlă de apă, pix albastru.

Succes tuturor elevilor!

Program Secretariat pentru înscrierea candidaților pentru testul de competențe lingvistice – admitere în clasa a V-a:

Luni, Miercuri, Vineri – 9.00-13.00
Marți, Joi – 12-16

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE:

– ADMINISTRATOR PATRIMONIU
20.04.2023
Rezultat proba scrisă Candidat 1551ATV – 90,8 puncte/admis
Rezultat interviu Candidat 1551ATV – 100 puncte/admis
Rezultat final Candidat 1551ATV – 95,4 puncte/admis

– 2xÎNGRIJITOR
20.04.2023
Rezultat proba scrisă Candidat 1450VAM – 91 puncte/admis
Rezultat proba practică Candidat 1450VAM – 100 puncte/admis
Rezultat final pentru Candidat 1450VAM – 95,5 puncte/admis

Rezultat proba scrisă Candidat 1512SAC – 91 puncte/admis
Rezultat proba practică Candidat 1512SAC – 100 puncte/admis
Rezultat final pentru Candidat 1512SAC – 95,5 puncte/admis

BAREM DE EVALUARE SI NOTARE
MATEMATICĂ
(EVALUARE NATIONALA CLASA A 8-A AN SCOLAR 2022-2023)

BAREM DE EVALUARE SI NOTARE
LIMBA ROMÂNĂ
(EVALUARE NATIONALA CLASA A 8-A AN SCOLAR 2022-2023)

OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ ETAPA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SÂMBĂTĂ 11.03.2023 Acces în săli între orele 13:00 și 13:30 Carnet de elev/carte de identitate Gimnaziu sala nr.1 Liceu sala nr.2.
Rezultate:

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FOCHIST LA CAZANE CU APĂ CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE – 21.02.2023

20.02.2023 – Candidat UM – dosar 737/06.02.2023 – dosar admis la concurs


Rezultat proba scrisă Candidat UM – dosar 737/06.02.2023 – 94 puncte/admis
Rezultat proba practică Candidat UM – dosar 737/06.02.2023 – 96 puncte/admis

Rezultat final al concursului Candidat UM – dosar 737/06.02.2023 – 95 puncte/admis

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR
Studii medii / Perioada nedeterminata

Data: 12.01.2023 – Rezultate proba scrisa concurs SECRETAR – Studii superioare
1. Candidat 5020 nota finala 7.20 ( 72 de puncte )
– Rezultate proba orala concurs SECRETAR – Studii superioare
1. Candidat 5020 nota finala 10.00
Rezultat final candidat 5020 : 8.60
Candidat 5020 admis

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFORMATICIAN
Studii medii / Perioada nedeterminata
Data: 09.01.2023
1. Candidat 1 – dosar 4972/20.12.2022 – dosar admis la concurs
2. Candidat 2 – dosar 4967/20.12.2022 – dosar admis la consurs


Data: 10.01.2023 – Rezultate proba practica concurs INFORMATICIAN – M
2. Candidat 4956 nota finala 9.00(noua 00%)

Rezultat final candidat 4956 : 8.65
Candidat 4956 admis .

Data: 10.01.2023 – Rezultate proba scrisa concurs INFORMATICIAN – M
1. Candidat 4972 nota finala 3,95 (trei 95%)
2. Candidat 4956 nota finala 8,30(opt 30%)

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE LABORANT
Studii medii / Perioada nedeterminata


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFORMATICIAN
Studii superioare / Perioada nedeterminata

Cuantum burse an scolar 2022-2023

Arhiva anunturi până la finalul anului 2022

CONTACT
Adresa
Colegiul Național ,,Ion Neculce”: Str. Ion Neculce, nr. 2, Sector 1, București.
Mijloace de transport în comun
Autobuze: 182, 282, 381
Tramvai: 1/10 stația Primăria sectorului 1
Troleibuz: 87 staţia Metrou Basarab
Metrou: Stația Basarab, magistralele 1 și 3, Staţia Piaţa Victoriei, mag. 1 şi 2
Secretariat
Program de lucru: Luni-Joi  8.00-16.00 Vineri 8.00-14.00
Program de lucru cu publicul: Luni-Joi     12.00-15.00
Telefon secretariat: 021 222 41 45
E-mail: ion.neculce@gmail.com
Site
https://neculce.ro


Copyright © 2024 Colegiul Național Ion Neculce
Scroll to Top