NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

În temeiul Regulamentului (“GDPR”) nr. 679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor) Colegiul Național „Ion Neculce”, cu sediul social în București, Strada Ion Neculce nr. 2, sector 1,  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră  ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: resurse umane, gestiune economico-financiară şi administrativă, educaţie şi cultură, evidenţa populaţiei stare civilă, statistică, cercetare ştiinţifică, servicii financiar-bancare, monitorizarea-securitatea persoanelor-spaţiilor şi a bunurilor publice sau private, servicii de comunicaţii electronice.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării lor de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate şi instituţiilor la care operatorul este subordonat (ex: Ministerul Educaţiei Naționale, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti și filialele sale, Administraţia unităţilor de învăţământ Sector 1 etc.).

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate în afara României și sunt păstrate pe perioadele stabilite de dispozițiile legii.

Conform Regulamentului (“GDPR”) nr. 679/27.04.2016, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Colegiul Național „Ion Neculce”, cu sediul social în București, Strada Ion Neculce nr. 2, sector 1 sau la adresa de e-mail ion.neculce@gmail.com.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.

 

Observație:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justiție, securitate socială). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

Cu sinceritate,

Director,

Prof.dr.Olaru Cătălina