Perioada de desfăşurare a examenelor de corigenţă: Perioada desf.exam.corigență 2017
Rezultate admitere 2017-2018
  • matematică-informatică intensiv germană ultima medie de admitere 9,14;
  • matematică-informatică intensiv engleză ultima medie de admitere 9,14;
  • matematică- informatică ultima medie de admitere 9,14;
  • științele naturii ultima medie de admitere 9,13;
  • științe socio-umane ultima medie de admitere 8,98;
  • filologie intensiv engleză ultima medie de admitere 8,94;
  • filologie bilingv italiană începători (fără test la limba italiană) 8,83;
  • filologie bilingv italiană cu test la limba italiană 5,37;

Clasa a V-a

  • o clasă intensiv limba germană (30 de locuri);
  • o clasă intensiv limba italiană (30 de locuri);

După prima sesiune de bacalaureat din anul 2017 procentul de promovabilitate pentru absolvenţii din anulşcolar 2016-2017 este de 97,5%.

 

Premiile la olimpiade şi concursuri şcolare obţinute de elevii Colegiului Naţional Ion Neculce în anul şcolar 2015-2016

ANUNȚ Documentele pentru plata alocației de stat pentru elevii care au împlinit 18 ani și care continuă studiile, se depun la A.P.I.S.M.B. ( Agenția pentru plăți și inspecție socială a Municipiului București), în B-dul Magheru nr.7, sector 1.