ANUNȚ

Testul pentru elevii admiși în clasele a IX-a cu predare intensivă a limbilor engleză și germană – profilul real și uman, respectiv pentru clasa de filologie bilingv italian-român, va avea loc în ziua de 7 septembrie începând cu ora 9.00.

 Listele cu elevii înscrişi la testare se află la adresa: Testare clasa a IX-a

 

Rezultate admitere 2017-2018
  • matematică-informatică intensiv germană ultima medie de admitere 9,14;
  • matematică-informatică intensiv engleză ultima medie de admitere 9,14;
  • matematică- informatică ultima medie de admitere 9,14;
  • științele naturii ultima medie de admitere 9,13;
  • științe socio-umane ultima medie de admitere 8,98;
  • filologie intensiv engleză ultima medie de admitere 8,94;
  • filologie bilingv italiană începători (fără test la limba italiană) 8,83;
  • filologie bilingv italiană cu test la limba italiană 5,37;

Clasa a V-a

  • o clasă intensiv limba germană (30 de locuri);
  • o clasă intensiv limba italiană (30 de locuri);

După cele două sesiuni de bacalaureat din anul 2017 procentul de promovabilitate pentru absolvenţii din anulşcolar 2016-2017 este de 93,5%.

 

Premiile la olimpiade şi concursuri şcolare obţinute de elevii Colegiului Naţional Ion Neculce în anul şcolar 2015-2016

ANUNȚ Documentele pentru plata alocației de stat pentru elevii care au împlinit 18 ani și care continuă studiile, se depun la A.P.I.S.M.B. ( Agenția pentru plăți și inspecție socială a Municipiului București), în B-dul Magheru nr.7, sector 1.