În cadrul Consiliului Profesoral din data 26.XI.2015 s-a propus și s-a votat urmatorul plan de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017:

Pentru clasa a V-a

  • o clasă intensiv limba germană;
  • o clasă intensiv limba italiană;

Pentru inscrierea la ambele clase se va susțin un test la limba gemană pentru clasa intensiv limba germană, respectiv la limba italiană pentru clasa intensiv limba italiană la sfârșitul anului școlar.

Pentru clasa a IX-a

  • o clasă matematică-informatică intensiv germană (ultima medie de admitere în 2016: 8,85, nu necesită cunoștințe de limba germană la admitere);
  • o clasă matematică-informatică intensiv engleză ultima medie de admitere în 2016: 8,85;
  • o clasă matematică- informatică (ultima medie de admitere în 2016: 8,85);
  • o clasă științele naturii (ultima medie de admitere în 2016: 8,84);
  • o clasă filologie intensiv engleză (ultima medie de admitere în 2016: 8,71);
  • 1 clasă științe socio-umane intensiv italiană (ultima medie de admitere în 2016: 8,61, nu necesită cunoștințe de limba italiană la admitere);
  • o clasă de științe socio-umane (ultima medie de admitere în 2016: 8,61);