CONCURS PENTRU OCUPARE A UNUI POST VACANT – Secretar Șef

Având în vedere:

– Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările

– H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul

bugetar plătit din fonduri publice.

– Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011

– Ordonanţa de urgenţă nr. 77 din 26.06.2013

Consiliul de Administrație din data de 2.12.2014 a decis organizarea concursului pentru ocuparea unui

post vacant de Secretar Șef pe perioada nedeterminată în data de 21 Ianuarie 2015.

Detalii pentru concurs :  DOWNLOAD