Author: admin

CONCURS PENTRU OCUPARE A UNUI POST VACANT – Secretar Șef

Având în vedere: – Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările – H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din […]

By admin | Uncategorized
DETAIL
TOP