Ordinul MEN nr. 4829/30.08.2018 privind admiterea in anul scolar 2019-2020 – Click aici

Ordinul MEN nr. 3132/05.02.2019 privind completarea procedurii de admitere in anul scolar 2019-2020 – Click aici

Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat – Click aici

 

Fisa de inscriere in anul scolar 2019-2020 – admitere in clasa a IX-a – Click aici

Anexa la fisa de inscriere in anul scolar 2019-2020, pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna – Click aici

Cerere de echivalare a competentelor lingvistice in limbi straine sau a rezultatelor la olimpiade scolare – Click aici

 

Planificarea sustinerii probelor de aptitudini si verificare a cunostintelor de limba materna/moderna – Click aici